Swedish language

Forum rules
If you would like to contribute to InstallForge with a new language file, please refer to the offical GitHub repository: https://github.com/soner-boztas/install ... anslations
Post Reply
saeys
Posts: 1
Joined: 03 Feb 2023, 10:50

Hi, here's a Swedish translation:

Code: Select all

// Swedish language file for InstallForge

[Main]
Title= <appname> Installation

[Gadgets]
NextBtn = Nästa >
CancelBtn = Avbryt
BackBtn = < Tillbaka
FinishBtn = Klar
BrowseBtn = Bläddra...
AcceptOptn = Jag godkänner avtalet
DoNotAcceptOptn = Jag godkänner inte avtalet
CreateDesktopIconCbx = Skapa skrivbordsikon
CreateStartMenuFolderCbx = Skapa mapp i startmenyn
LaunchProgramCbx = Starta
RebootCbx = Starta om datorn nu
DestinationFolderFR3 = Målmapp
SelAppFolder = Välj programmapp:
SelStartMenuFolder=Välj mapp i startmenyn:

[Messages]
ExitSetupH = Avsluta installationen
ExitSetup = Vill du avbryta installationen?
CouldNotExtractFileH = Fel
CouldNotExtractFile = Kunde inte packa upp filen!

[Start]
Title = Välkommen till installationen av <appname>!
Text = Detta kommer att installera <appname> <appversion> på din dator. Du rekommenderas att stänga alla andra program innan du fortsätter. Klicka Nästa för att fortsätta.

[LicenceAgreement]
HeadT = Licensavtal
HeadB = Läs följande viktiga information innan du fortsätter.
Text1 = Vänligen läs följande licensavtal. Du måste godkänna villkoren i detta licensavtal innan du kan fortsätta med installationen.

[ApplicationFolder]
HeadT = Välj programmapp.
HeadB = Vänliga välj installationsmapp.
Text1 = <appname> kommer att installeras i mappen nedan.
Text2 = För att fortsätta, klicka Nästa. Om du vill välja en annan mapp, klicka Bläddra.
Text3 = Nödvändigt ledigt utrymme:
Text4 = Tillgänligt ledigt utrymme:

[StartMenuFolder]
HeadT = Välj mapp i startmenyn
HeadB = Var ska installationen placera programmets genvägar?
Text1 = Installationen kommer att skapa programmets genvägar i denna mapp i startmenyn.
Text2 = För att fortsätta, klicka Nästa. Om du vill välja en annan mapp, klicka Bläddra.

[AdditionalTasks]
HeadT = Välj ytterligare uppgifter
HeadB = Vilka ytterligare uppgifter bör utföras?
Text1 = Välj de ytterligare uppgifter som du vill att installationen ska utföra när du installerar <appname> och klicka sedan på Nästa.
Text2 = Ytterligare ikoner:

[Installing]
HeadT = Installerar
HeadB = Vänligen vänta medan <appname> installeras på din dator.
Text1 = Förbereder installationen...
Text2 = Installerar...
Text3 = Konfigurerar...

[Finish]
Title = Slutför installationen av <appname>
Text1 = <appname> har installerats på din dator. Klicka på Klar för att avsluta.

[SerialCheck]
HeadT = Användarinformation
HeadB = Vänligen ange din information.
Text1 = Användarnamn:
Text2 = Organisation:
Text3 = Serienummer:

[Uninstall]
Header = Avinstallationens status
Header_b = Vänliga vänta medan <appname> tas bort från din dator.
Uninstalling = Avinstallerar
Btn_cancel = Avbryt
ExitUninstall_T = Avinstallera
ExitUninstall = Vill du avsluta avinstallationen?
Success_T = Avinstallera
Success = <appname> avinstallerades från din dator.
BM_T = Avinstallera
BM = Vill du ta bort <appname> från din dator?
Post Reply