Slovak language

Forum rules
If you would like to contribute to InstallForge with a new language file, please refer to the offical GitHub repository: https://github.com/soner-boztas/install ... anslations
Post Reply
Matej1Obert
Posts: 1
Joined: 26 May 2024, 16:19

// Copyright (C) 2006 solicus
// Slovenský jazyk pre InstallForge.

[Main]
Title = <appname> Setup

[Gadgets]
NextBtn = Ďalej >
CancelBtn = Storno
BackBtn = < Späť
FinishBtn = Dokončiť
BrowseBtn = Prechádzať...
AcceptOptn = Súhlasím s podmienkami
DoNotAcceptOptn = Nesúhlasím s podmienkami
CreateDesktopIconCbx = Vytvoriť zástupcu na ploche
CreateStartMenuFolderCbx = Vytvoriť v ponuke Štart
LaunchProgramCbx = Spustiť
RebootCbx = Reštartovať počítač teraz
DestinationFolderFR3 = Cieľová zložka
SelAppFolder = Vyberte cieľovú zložku:
SelStartMenuFolder = Vyberte zložku v ponuke Štart:

[Messages]
ExitSetupH = Ukončiť inštaláciu
ExitSetup = Naozaj chcete prerušiť inštaláciu?
CouldNotExtractFileH = Chyba
CouldNotExtractFile = Nie je možné extrahovať súbor!

[Start]
Title = Vitajte v sprievodcovi inštalácie aplikácie <appname>
Text = Tento sprievodca vás prevedie inštaláciou aplikácie <appname> <appversion> na váš počítač. Pred začiatkom inštalácie sa odporúča zavrieť všetky ostatné aplikácie. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo 'Ďalej'.

[LicenceAgreement]
HeadT = Licenčné podmienky
HeadB = Pred inštaláciou si prosím prečítajte licenčné podmienky.
Text1 = Na inštaláciu aplikácie je nutné súhlasiť s licenčnými podmienkami.

[ApplicationFolder]
HeadT = Zvoľte umiestnenie
HeadB = Prosím zvoľte zložku, do ktorej bude aplikácia nainštalovaná.
Text1 = Aplikácia <appname> sa nainštaluje do nižšie uvedeného cieľovej zložky.
Text2 = Pre pokračovanie stlačte tlačidlo 'Ďalej'. Ak chcete zvoliť iný cieľový priečinok, stlačte tlačidlo 'Precházať'.
Text3 = Požadované miesto na disku:
Text4 = Voľné miesto na disku:

[StartMenuFolder]
HeadT = Zložka v ponuke štart
HeadB = Zvolte zložku v ponuke štart pre zástupcu aplikácie <appname>.
Text1 = Inštalácia vytvorý zástupcu aplikácie v následujícej zložke ponuky štart.
Text2 = Pre pokračovanie stisknite tlačítko 'Ďalej'. Pokial chcete zvoliť inú cielovou zložku, stisknite tlačítko 'Precházať'.

[AdditionalTasks]
HeadT = Zvolte dalšie úkony
HeadB = Aké ďalšie úkony by mali byť vykonané?
Text1 = Vyberte dalšie úkony, ktoré chcete nastaviť pri inštalácii <appname>, a potom stisknite tlačítko 'Ďalej'.
Text2 = Dalšie ikony:

[Installing]
HeadT = Inštalácia
HeadB = Prosím vyčkajte dokial sa aplikácia nenainštaluje na váš počítač.
Text1 = Príprava inštalácie...
Text2 = Inštalácia...
Text3 = Konfigurácia...

[Finish]
Title = Dokončenie inštalácie aplikácie <appname>
Text1 = Aplikácia <appname> bola úspešne nainštalovaná na váš počítač. Pre ukončenie sprievodcu kliknite na 'Dokončiť'.

[SerialCheck]
HeadT = Uživatelské informacie
HeadB = Prosím, zadejte svoje údaje.
Text1 = Uživatelské meno:
Text2 = Organizacia:
Text3 = Sériové číslo:

[Uninstall]
Header = Priebeh odinštalácie
Header_b = Prosím vyčkajte dokial nebude aplikácia <appname> odstránená z vašeho počítača.
Uninstalling = Odinštalácia
Btn_cancel = Storno
ExitUninstall_T = Odinštalácia
ExitUninstall = Naozaj chcete ukončit proces odinštalácie?
Success_T = Odinštalácia
Success = Aplikácia <appname> bola úspešne odstránená z vašeho počítača!
BM_T = Odinštalácia
BM = Naozaj chcete odstránit aplikáciu <appname> z vašeho počítača?
Post Reply