Czech language

Forum rules
If you would like to contribute to InstallForge with a new language file, please refer to the offical GitHub repository: https://github.com/soner-boztas/install ... anslations
Post Reply
mobman
Posts: 2
Joined: 19 Jul 2023, 18:13

Hi, there is Czech language ;)
You can add the language to the next version. Thank you

Code: Select all

// Copyright (C) 2006 solicus
// Český jazyk pro InstallForge.

[Main]
Title = <appname> Setup

[Gadgets]
NextBtn = Další >
CancelBtn = Storno
BackBtn = < Zpět
FinishBtn = Dokončit
BrowseBtn = Procházet...
AcceptOptn = Souhlasím s podmínkami
DoNotAcceptOptn = Nesouhlasím s podmínkami
CreateDesktopIconCbx = Vytvořit zástupce na ploše
CreateStartMenuFolderCbx = Vytvořit v nabídce Start
LaunchProgramCbx = Spustit
RebootCbx = Restartovat počítač nyní
DestinationFolderFR3 = Cílová složka
SelAppFolder = Vyberte cílovou složku:
SelStartMenuFolder = Vyberte složku v nabídce Start:

[Messages]
ExitSetupH = Ukončit instalaci
ExitSetup = Opravdu chcete přerušit instalaci?
CouldNotExtractFileH = Chyba
CouldNotExtractFile = Nelze extrahovat soubor!

[Start]
Title = Vítejte v průvodci instalace aplikace <appname>
Text = Tento průvodce vás provede instalací aplikace <appname> <appversion> na váš počítač. Před začátkem instalace je doporučeno zavřít všechny ostatní aplikace. Pro pokračování stiskněte tlačítko 'Další'.

[LicenceAgreement]
HeadT = Licenční podmínky
HeadB = Před instalací si prosím přečtěte licenční podmínky.
Text1 = Pro instalaci aplikace je nutné souhlasit s licenčními podmínkami.

[ApplicationFolder]
HeadT = Zvolte umístění
HeadB = Prosím zvolte složku, do které bude aplikace nainstalována.
Text1 = Aplikace <appname> se nainstaluje do níže uvedené cílové složky.
Text2 = Pro pokračování stiskněte tlačítko 'Další'. Pokud chcete zvolit jinou cílovou složku, stiskněte tlačítko 'Procházet'.
Text3 = Požadované místo na disku:
Text4 = Volné místo na disku:

[StartMenuFolder]
HeadT = Složka v nabídce Start
HeadB = Zvolte složku v nabídce Start pro zástupce aplikace <appname>.
Text1 = Instalace vytvoří zástupce aplikace v následující složce nabídky Start.
Text2 = Pro pokračování stiskněte tlačítko 'Další'. Pokud chcete zvolit jinou cílovou složku, stiskněte tlačítko 'Procházet'.

[AdditionalTasks]
HeadT = Zvolte další úkony
HeadB = Jaké další úkony by měly být provedeny?
Text1 = Vyberte další úkony, které chcete nastavit při instalaci <appname>, a poté stiskněte tlačítko 'Další'.
Text2 = Další ikony:

[Installing]
HeadT = Instalace
HeadB = Prosím vyčkejte dokud se aplikace nenainstaluje na váš počítač.
Text1 = Příprava instalace...
Text2 = Instalace...
Text3 = Konfigurace...

[Finish]
Title = Dokončení instalace aplikace <appname>
Text1 = Aplikace <appname> byla úspěšně nainstalována na váš počítač. Pro ukončení průvodce klikněte na 'Dokončit'.

[SerialCheck]
HeadT = Uživatelské informace
HeadB = Prosím, zadejte své údaje.
Text1 = Uživatelské jméno:
Text2 = Organizace:
Text3 = Sériové číslo:

[Uninstall]
Header = Průběh odinstalace
Header_b = Prosím vyčkejte dokud nebude aplikace <appname> odstraněna z vašeho počítače.
Uninstalling = Odinstalace
Btn_cancel = Storno
ExitUninstall_T = Odinstalace
ExitUninstall = Opravdu chcete ukončit proces odinstalace?
Success_T = Odinstalace
Success = Aplikace <appname> byla úspěšně odstraněna z vašeho počítače!
BM_T = Odinstalace
BM = Opravdu chcete odstranit aplikaci <appname> z vašeho počítače?
Post Reply